Josip Gorički
Prerada plastičnih masa i umjetnih smola

Kaptol 18
10000 Zagreb

tel: 01 / 48 11 791
mob: 091 / 25 21 806
faks: 01 / 48 11 791

email: prerada.plast.masa.i.umje@zg.t-com.hr

Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: